Westinghousestraat

Vernoemd naar George Westinghouse (1846-1914)

De Westinghousestraat, herkenbaar aan een gevelsteen met de tekst "RUIMTE, VOOR HARE MAJESTEIT DE ZON" in de zijgevel van een hoekpand aan de Amsterdamsestraatweg, bevat geen winkels maar wel interessante bewoners. K. Bloemendaal, bekend in Zuilen, woonde op nummer 3 en werkte als bode op het Zuilense gemeentehuis. Op nummer 4 woonde de heer Verhoef, die geen winkel had maar melk, groenten en brood aan huis verkocht. De westelijke zijde van de Westinghousestraat had vóór de Tweede Wereldoorlog geen bebouwing en bevatte drie voetbalvelden voor verschillende voetbalverenigingen, waaronder Ultrajectum.