Grote Geer pakt wéér de beker!

Ron had na zijn uitstekende vangst gerekend op de overwinning maar toen Benno en Gerard hun net tilde sloeg de twijfel toe…