Strijd om de beker en onverwachte wendingen

Inleiding:

Na intensief telefonisch overleg kozen we uiteindelijk voor het Merwedekanaal bij Jutfaas vanwege de beperkte visduur. Benno’s laatste kans op de beker en Jan en Ron strijden voor brons.

Het begin van de strijd

Eind augustus, met slechts tot 9 uur vistijd, vertrokken we naar de bestemming. Het opzetten van de hengels ging snel, en om halfzeven begon de wedstrijd. De stroming in het water bleek stevig, en de vangsten waren in eerste instantie matig.

Benno’s heroïsche moment

Benno bracht hoop met de vangst van een volwassen Brasem, zijn enthousiasme overstemde alle frustraties. Het vertrouwen keerde terug, maar het duurde even voordat ikzelf ook mijn eerste vis ving, een achtponder. Jan was stil, maar Benno en ik zorgden voor een gestage stroom aan vangsten.

Onverwacht bezoek

Een enthousiaste toeschouwer onderbrak de wedstrijd met sterke verhalen. Ron ging de discussie aan over eerdere prestaties van deze toeschouwer. Ondertussen arriveerde buurman Harry met adviezen over de verkeerde vislokatie.

Druk op de visplek:

De discussies en adviezen leidden tot weinig verbetering in de vangsten. Zelfs Benno, die eerder succesvol was, ving bijna niets meer. De druktemakers vertrokken, en rond negen uur ving Ron een opmerkelijke paling die niet mee telde.

Op de valreep:

In de laatste minuten ving Jan de grootste vis van de dag met zijn picker. Het meten van de resultaten begon na zonsondergang, en Jan onthulde dat hij een nog grotere vis had verspeeld.

Resumerend:

Ron stond onderaan, ondanks zijn vangsten, door een paling. Benno’s pech met grotere wateren werd benoemd. Jan werd geprezen voor zijn focus, en ikzelf won met gemengde gevoelens.