Als Hans Lutz (1937-2022) ergens binnenkwam, keek iedereen naar hem

De kunstchef van het Utrechts Nieuwsblad had een groot hart

VAN WIEG TOT GRAF 

Waar Hans Lutz kwam, gebeurde iets. Bij het Utrechts Nieuwsblad, bij genootschap Kunstliefde. Zijn hart, postuur en betrokkenheid waren groot.
Toen een journaliste hem vertelde dat ze zwanger was, liep Hans Lutz, chef kunstredactie van het Utrechts Nieuwsblad direct de deur uit. Niet om het nieuws even te verwerken, zo bleek toen hij even later terugkwam. Hij verblijdde de medewerkster met een grote bos bloemen. Blauw en roze, want het kon immers een jongen of een meisje worden. ,,En daar gaan we de box neerzetten”, zei hij resoluut. De redactrice was geraakt. Ze voelde zich gezien, gewaardeerd.

En zo ervoeren veel mensen Hans Lutz, de imposante man met een groot hart. Bij welke ontmoeting ook; Hans verdiepte zich eerst in een persoon en zijn of haar leven. Als je met hem praatte en hij kwam dan terug op kleine dingen die voor jou heel belangrijk waren, dan deed dat iets met je. Bovendien leverde hij nooit half werk.

Alles wat hij aanging, daar ging hij voor de volle honderd procent voor. Dat gold voor zijn werk als journalist (in de voetsporen van zijn vader), zijn vaderschap, zijn eerste en tweede liefdesrelatie, zijn voorzitterschap van genootschap Kunstliefde en de huizen die hij opknapte en helemaal naar zijn hand zette met tuinen vol waterpartijen.

Prins Carnaval

Aan alles gaf hij een eigen touch. Zijn verhalen in kranten De Stem en het UN kenmerkten zich door een persoonlijke betrokken stijl. En bij Kunstliefde hadden ze nog nooit verkleedfeesten meegemaakt. De joviale Hans, die in Brabant ook nog prins Carnaval is geweest, bracht er leven in de brouwerij. Zijn baan bij het Utrechts Nieuwsblad bracht hem naar deze regio, waar hij in Bilthoven en Soesterberg woonde. 

Bij het Genootschap Kunstliefde bracht Hans leven in de brouwerij. © Familiefoto
Veel Utrechters leerden Hans kennen. Hij vond het niet erg om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Sprak gemakkelijk voor publiek en zette anderen in de spotlights. Hans straalde autoriteit uit. Hij was zeer belezen, waardoor hij in discussies sterk uit de hoek kwam. Door zijn charisma hoefde Hans niet veel moeite te doen om zijn grenzen aan te geven. Zijn dochters Jessica, Natasja en Andrea voelden vroeger door kleine woorden en een bepaalde houding al wel wat kon en wat niet kon. Hij verbloemde zijn achtergrond als gymnasiast niet. Dan sprak hij de Latijnse woorden Quod licet Iovi non licet bovi: wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan. Oftewel: wat een als belangrijk aangemerkt persoon mag, mag niet zomaar iedereen.
Van zijn woningen maakte Hans Lutz speelparadijzen, want hij wilde graag dat hij ruimte had om zijn hele familie te ontvangen. © Familiefoto

Kinderparadijs

Hans oogstte respect door zijn betrokkenheid en vriendelijke manier van helpen. Hij vond het belangrijk om met zijn gezin veel samen te doen en maakte van zijn thuis een kinderparadijs met een zelf uitgegraven zwembad, een schommel en rekstokken en een aan elkaar gelaste fiets. Hij was een man van de actie. Soms onvoorbereid. Dan reed het gezin op een leuke fietstocht bijna honderd kilometer op een stadsfiets. 

Nooit saai

Het was nooit saai in het leven van Hans, omdat hij overal potentie in zag. In mensen, in relaties, in huizen. Hij kwam nooit terug op besluiten, maar accepteerde de consequenties van een keuze. Mankementen aan een huis, bijvoorbeeld, zag hij als een uitdaging. Tegenslagen maakten hem alleen maar volhardender. Ook in het laatste deel van zijn leven zag je dat. 

Hij liep slecht en had beginnende dementie, maar wist het op te brengen om in een verzorgingshuis nog volle bak te leven. De man die vroeger verdienstelijk piano speelde, kon nog steeds helemaal opgaan in muziek. Hij maakte vrienden en was geliefd bij het zorgpersoneel. Hans Lutz overleed op 84-jarige leeftijd. Begin dit jaar kon hij zijn eerste achterkleinkind verwelkomen. Op de foto’s kijkt hij vertederd naar de pasgeboren baby. Precies zo keek hij ooit naar zijn eigen dochters.