Gerard verplettert de concurrenten

Inleiding

Op een frisse ochtend, 17 augustus 2003, begon mijn dag met weinig enthousiasme. Een vroege viswedstrijd wachtte in het vertrouwde water bij Soest. Na een gloeiende bak koffie en een snee brood kwam ik langzaam tot leven.

Op weg naar de Eem

Rustig reed ik via de A27 naar Soest, waar de zon langzaam opkwam en de wedstrijdkriebels zich aandienden. Bij Benno thuis ontmoette ik Jan en Ron, die triomfantelijk binnenkwamen, zonder haast, omdat vakantie-ervaringen eerst gedeeld moesten worden.

Loten voor de wedstrijd

Na gezellig gebabbel begonnen we ons op de wedstrijd te concentreren. In optocht reden we achter Benno naar de Eem. Het loten bepaalde onze posities; verrassend genoeg trokken Benno en ik niet de kopplaatsen.

Aanpassingen door veranderde stekkies

Vertrouwde stekkies waren veranderd, en we moesten verder uitwijken. De aanlegplaats voor een fietsboot en begroeiing dwongen ons tot aanpassingen.

Vangsttechnieken en onzekerheden

Om 8:15 startte de wedstrijd, met Ron op zijn vaste hengel en Benno, Jan, en ik op werp/feederhengels. Afstanden tussen ons maakten het lastig elkaars vangsten waar te nemen.

Pauze en vangstresultaten

Tijdens de pauze, na wat klagen en grappen, bleken mijn vangsten indrukwekkend met vijf platte vissen. Jan had minder geluk, Benno mopperde, en Ron hield zijn vangsten geheim. Hervatten om kwart voor 11 bracht spanning.

Ongelukkig einde voor Gerard

Helaas, mijn laatste onderlijn ging verloren, en ik moest overstappen op de vaste hengel. Toch leverde dat weinig op. Balend keek ik op mijn horloge, wetende dat mijn sublieme vangsten nu beperkt werden.

Puntentelling

Met 223 punten domineerde ik de puntentelling, terwijl Ron met 17 ondermaatse visjes slechts 17 punten scoorde. Benno bleef achter met 39 punten, en Jan, ondanks zijn gelogen vangstverhalen, eindigde met 87 punten op de tweede plaats.

Resumerend

Benno’s prestatie baarde zorgen, Ron bleef zwak presteren, Jan handhaafde zijn positie, en ik creëerde een sterke uitgangspositie voor de laatste wedstrijd.