De Geschiedenis van Zuilen

3e eeuw

Toen de Romeinen zich terugtrokken uit het noorden, werden de Friezen geleidelijk de nieuwe bewoners

718

Koning Radboud hield stand in de Vechtstreek tot 718 Na Wursings kleinzoon schonk Liudger zijn land aan de abdij Werden bij Essen.

13e eeuw

In de 13e eeuw herrees het gebied als Zuilen, vernoemd naar het adellijke geslacht Van Zuilen. Deze hereboeren ontgonnen land en beheersten delen die toebehoorden aan de bisschop van Utrecht en de abt van Oostbroek.

1256

In 1256 bouwde de Van Zuijlens een kasteel aan de Vecht.

1446

Na verwoesting in 1446 kwam het in handen van diverse adellijke families.

1525

Rond 1525 werd het kasteel herbouwd,

1665

in 1665 kwam het in bezit van de familie
Van Tuyll van Serooskerken

1810-1848

IIn 1810 werden Zuilen en Swesereng samengevoegd en kregen een nieuw bestuur. Na de Franse tijd werd Zuilen een gemeente volgens de grondwet van 1848.

1818

Het wapen van Zuilen werd op 10 juni 1818 erkend door de Hoge Raad van Adel en behoorde oorspronkelijk tot de Utrechtse gemeente Zuilen. Het wapen toont een rood schild met drie zilveren zuilen: twee bovenaan en één onderaan. Het is bekroond met een gouden kroon en wordt aan beide zijden vastgehouden door een wildeman. Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie Van Zuylen, die in de middeleeuwen actief was in de regio rond Utrecht

19e eeuw

In de 19e eeuw groeide Zuilen met de komst van industrie zoals de Werkspoor-fabriek in 1912.

1910-1930

Tussen 1910 en 1930 steeg het inwonertal van de gemeente Zuilen van 1.000 naar 10.000 inwoners.

1938

Industriële groei en de annexatie door Utrecht in 1954 betekenden het einde van de gemeente Zuilen, maar de Gemeenschapsraad bleef een tijdje actief, waarna enkel het voormalige gemeentehuis als herinnering overbleef. Ook werden de archieven van Zuilen overgedragen aan het “Oud archief” van de stad Utrecht

1940

Op 21 oktober 1940 waren op de Amsterdamsestraatweg de laatste rails van de gemeentetram opgebroken of onder asfalt verdwenen.

1965

in 1965 volgden de Zuilense retroacta van de Burgerlijke Stand. Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw aan de Alexander Numankade in 1968 werden de resterende archivalia overgedragen aan de gemeentearchivaris. De inventaris omvat archieven van gerechten en de gemeente Zuilen, variërend van 1611 tot 1953, evenals het archief van de Gemeenschapsraad voor Zuilen van 1954-1964.

1985

De ordening van stukken na 1925 volgde grotendeels de Basis Archiefcode, hoewel er afwijkingen waren voor duidelijkheid. Een aparte vermelding betreft de ordening van stukken over gemeentelijke belastingen, die geconcentreerd werden in de inventaris. Vernietiging van irrelevante stukken werd uitgevoerd volgens richtlijnen, waarbij minder werd vernietigd dan strikt genomen toegestaan. Het archief, nu ongeveer 97 meter lang, is afgesloten met toegangen op objectdossiers, lijsten van burgemeesters en wethouders, bevolkingsgrafieken, concordanslijsten, en een index op trefwoorden en namen. De dank gaat uit naar collega’s voor hun bijdragen en ondersteuning in dit archiveringsproces, dat op 5 december 1985 werd afgerond door J.A.C. Mathijssen.

Scroll naar boven