Geer kent geen medelijden

Weer geen verslag. Triest eigenlijk. Gelukkig nog wel de uitslag.