Een succesvolle aftrap van het seizoen 1994

Inleiding:


De Club van Drie (C.V.D.) blikt dankbaar terug op de inzet van de heer G.J. Wittebol voor zijn voortreffelijke notulen van vispartijen en vergaderingen. De auteur, nu belast met het verslag, waardeert de kans om zijn creatieve pen te gebruiken en tegelijkertijd zijn computervaardigheden te ontwikkelen.

Dankbetuiging aan G.J. Wittebol:


De Club is erkentelijk voor de jarenlange inzet van de heer G.J. Wittebol in het vastleggen van notulen. Zijn keurige werk wordt gewaardeerd, en de nieuwe verslaggever hoopt dit niveau te evenaren.

Een Ontspannen start van het nieuwe jaar:


De auteur deelt zijn enthousiasme over het nieuwe visseizoen, niet alleen vanwege de vangst, maar vooral vanwege het plezier van samen zijn aan de waterkant. Een ontspannen sfeer heerst, waar presteren mag maar niet hoeft, wat bijdraagt aan het succes van de dag.

Verslag van de eerste visdag:


Een vroege start, wat vergeten spullen, en dan op weg naar de visstek. De auteur beschrijft de voorbereidingen en de ontmoeting met medevissers. Ondanks gebrekkige voorbereidingen blijkt de dag een ongekend succes met 9 platjes en een onverwachte winnaar.

Hoogtepunten van de dag:


Benno, de ‘onder hond’, blijkt de tactische winnaar met 12 vissen. Gerard, de topfavoriet, vangt er 25, terwijl de auteur, Ronny, met 5 vissen teleurstelt. Desondanks wordt de dag bestempeld als de mooiste visdag ooit voor de C.V.D.

Resumé en vooruitblik:


De auteur sluit af met lof voor de winnaar, aanmoedigingen voor medevissers, en een belofte voor verbetering in de volgende wedstrijd. Het verslag eindigt met de wens voor een plezierige voortzetting van het seizoen voor de heren van de C.V.D.