Mijn roots

Trots een Zuilenees te zijn!
Zuilen is het dorp waar ik geboren en opgegroeid ben. Een gemeente bij Utrecht die tot 1954 onafhankelijk was. Op de kaart gezien ligt Zuilen ingeklemd tussen de Daalseweg  en de Amsterdamsestraatweg. Hieronder afgebeeld op een luchtfoto uit 1920. Een groot deel van de woningen in Zuilen zijn van de hand van de architect Berlage. Hij bouwde volgens de Nieuwe zakelijkheid, een bouwstijl waarbij functie en constructie van een gebouw duidelijk zichtbaar zijn. Zuilen is neergezet tussen 1915 - 1917.

Langs de Amsterdamsestraatweg was door toedoen van woningcorporaties een reeks fabrieksdorpen ontstaan, zoals De Lessepsbuurt en Elinkwijk (rechts op foto nog niet afgebouwd) Veel werknemers stonde op de loonlijst van de metaalbedrijven zoals Werkspoor en Demka. Door de jaren heen is Zuilen uitgegroeid tot een grote gemeenschap. Vooral oudere bewoners zijn gehecht aan hun buurt. Velen van hen wonen er al hun hele leven en willen er niet meer weg. Zuilen kent een bloeiend verenigingsleven, tal van bewonersorganisaties en plaatselijke stichtingen. Naast de oorspronkelijke bewoners zijn er in de jaren tachtig en negentig veel arbeidskrachten naar Zuilen gekomen, van verschillende nationaliteiten. Het fascinerend om te zien hoe weinig er veranderd is in 100 jaar. Om dit te illustreren heb ik foto's van toen en nu over elkaar geprojecteerd om zo een beeld te krijgen

 

Leuk om nog te vermelden is het Brandseinhuis

De hoekwoningen in de De Lessepsstraat waren winkels en dat is nog goed te zien aan de afwijkende en grotere bouw. Na de oplevering in 1917 was hier op de hoek een melkwinkel, toen melkboer genoemd, met op de luifel een grote lantaarn met daarop de tekst BRANDSEIN. Zo wisten omwonenden dat bij brand hier naar de brandweer kon worden gebeld.

Tot de Tweede Wereldoorlog hadden nog maar weinig mensen een telefoon. Er waren wel openbare telefooncellen, maar die waren soms te ver weg om snel de brandweer of andere hulpdiensten te kunnen waarschuwen. Als het donker werd, ging de lantaarn natuurlijk aan, zodat men ook in het donker wist waar men terecht kon om te bellen. Na de grootschalige renovatie van deze wijk (de Oude Bouw genoemd), is op initiatief van het Museum van Zuilen in 2010 een kopie van de lantaarn op de luifel geplaatst.

150 jaar Oud Zuilen